Gennem mere end 40 år har jeg dyrket tandemcykling på motionsbasis, og der har været mange rigtig dejlige oplevelser i naturen.

Fredag, den 20. maj 1977 fyldte min mor 50 år.
Henrik og jeg havde været med Blindeinstituttet på et 14 dages lejrskoleophold i England, og kom hjem om formiddagen for at skulle ønske mor tillykke på dagen, og også være med til at foretage de praktiske ting i forbindelse med en sådan fest, når den skal holdes hjemme.
Men da vi trådte ind ad døren på Becksvej 7 i Køge, fik vi af far at vide, at i aften gik turen til Dansk Blindesamfunds dagcenter på Parkvej 7 i Roskilde, hvor vi skulle afholde stiftende generalforsamling i Midtsjællands Tandemklub af 1977, som klubben kom til at hedde.
Vi tog til Roskilde, og fik klubben stiftet med vores far, Ove Olsen, som klubbens første formand. En post, han dygtigt og energisk bestred gennem 16 år til 1993.
Dansk Blindesamfunds kredsinddeling var anderledes dengang, så den gamle 7. kreds dækkede området fra Tåstrup til Kalundborg. Det betød geografisk at klubben dækkede Roskilde Amt og Gammel Holbæk Amt. Når kredsen var så stor, skulle Midtsjællands Tandemklub også være det, sagde far, og det blev den. I hvert fald et kort stykke tid.
Klubben bestod herefter af tre afdelinger. Nemlig Roskilde, Holbæk og Køge.
Den 20. juni afholdtes den ordinære generalforsamling også i Roskilde, og her valgtes følgende bestyrelse. Formand Ove Olsen, Køge. Kasserer: Odd Børgesen, Køge. Næstformand: Willy Jakobsen, Holbæk. Bestyrelsesmedlemmer: Inger Nielsen, Roskilde og Otto Munkholm, Holbæk.
Vi tog hjem og den 26. maj kunne Dagbladets læsere i Køge og Roskilde erfare, at der var startet en tandemklub for blinde og svagsynede og deres seende piloter.
I årene 1980 og 1981 havde klubben rigtig travlt med at få færdiggjort Tandembog for Midtsjællands Tandemklub af 1977, så den kunne uddeles ved tandemklubbens loppefestival, der blev afholdt på Frø og Silo i Vestergade i Køge den 30. og 31. maj 1981. Dette arbejde stod Ove Olsen for, både med idé, indsamling af materiale, tegning af annoncer og tilrettelæggelsen af bogen.
Bogen blev trykt i Herfølge Bogtrykkeri i 1000 eksemplarer, og udgivelsen blev finansieret gennem reklamer og annoncer.
Hvor mange eksemplarer af bogen, der blev omdelt, husker jeg ikke længere, blot ved jeg, at der i hvert fald var flere kasser med bøger, da Loppefestivalen var ovre den 31. maj 1981.
I sommeren 1981 fik Henrik og jeg under Dansk Blindesamfunds sommerferieophold på Silkeborg Højskole bogen indtalt på kassettebånd, desværre i en temmelig forringet lydkvalitet, men vi havde heller ikke det optageudstyr, som vi har i dag, og båndene er gået til de evige tandemmarker.
Den 20. maj 2017 kan tandemklubben så fejre sit 40 års jubilæum, og i den forbindelse synes jeg det var oplagt at få bogen produceret i en ordentlig lydkvalitet, og med en perfekt indlæser. Og det er Carsten Wiedemann bestemt. Efter min mening en af de bedste i Danmark.
Jeg har ved tidligere lejligheder haft et godt og spændende samarbejde med Carsten Wiedemann, blandt andet ved et par foredrag i Blindehistorisk Selskab om Danmark kort på kryds og tværs og om komponisten Sven Gyldmark. Desuden har han indlæst et par bøger for mig fra besættelsestidens Danmark. Carsten Wiedemann, der gennem mange år var en velkendt stemme i Danmarks Radio, blandt andet i programmerne Danmark Kort, som han producerede over 800 af, Spørgehjørnet, Morgennisserne, Giro 413 og Vi tager til. Jeg spurgte om det var noget for ham at indlæse tandembogen, og det indvilgede han i.
Ved at følge dette link får du den næste time, 46 minutter, 39 sekunder Tandembogen for Midtsjællands Tandemklub af 1977 i dine højtalere eller hovedtelefoner. Tandembog for Midtsjællands Tandemklub af 1977

Klubben blev stiftet med det formål for øje, at give blinde og stærkt svagsynede bosiddende i Dansk Blindesamfunds 7. kreds, mulighed for, i samarbejde med en seende pilot, at dyrke motion i naturen.
Det udvirkede at klubben den 3. juni 1977 fra Rebeccasøstrene og Odd Fellow Logen i Køge fik overrakt tre Monark tandemcykler.
Forud for hver cykeltur indledte vi medlemmer med at synge Tandemvisen, som vores far, Ove Olsen havde skrevet til en kabaretforestilling i Dansk Blindesamfunds Amatørteater den 23. april 1977. Ved at følge dette link kan du læse teksten til Tandem-visen. Tandemvisen af Ove Olsen

Den 5. juni var de tre tandemer allerede at se i bybilledet, idet vi deltog i motionsløbet Køgeegnen Rundt, der havde en distance på 28 kilometer. Motionsløbet var arrangeret af ugeavisen Køgeegnen.
I løbet deltog parrene Kurt Andersen og Hans Erik Olsen Køge, der kørte distancen på 1 time, 4 minutter.
Odd Børgesen og Henrik Olsen Køge, brugte 1 time, 29 minutter.
Svend Ove Kirk og Bente Børgesen Køge, der også kørte løbet i tiden 1 time, 29 minutter.
Den bedste tid i årets Køgeegnen rundt var 49 minutter.
Den 1. juli 1977 tog vi til Roskilde for at modtage to tandemcykler fra Lions Club, Sankt Jørgen, Roskilde. Den 2. juli gik turen så til Holbæk hvor Dansk Blindesamfund donerede to tandemcykler.
Den 31. juli 1977 gik turen så til Odsherred hvor vi med ni tandemer deltog i det 37 kilometer lange motionsløb med start klokken 10.
Parrene der deltog var. Finn Günther og Otto Munkholm Holbæk kørte distancen på 1 time, 3 minutter.
Odd Børgesen og Henrik Olsen Køge, brugte 1 time, 5 minutter.
Kurt Andersen og Hans Erik Olsen, Køge, skulle bruge 1 time, 8 minutter.
Jørgen Frederiksen og Torben Kinnerup Køge var ligeledes 1 time, 8 minutter på landevejene.
Svend Ove Kirk og Bente Børgesen Køge fik tiden 1 time, 12 minutter.
Bente Andersen og Tommy Højlund Rasmussen Køge, kørte turen på 1 time, 23 minutter.
Svend Bache Svogerslev og Børge Pedersen fra Præstø der henholdsvis ikke havde kørt tandemcykel før og i mange år, fik tiden 1 time, 24 minutter.
John Pedersen og Willy Jakobsen Holbæk, kørte i tiden 1 time, 27 minutter.
Erling Sørensen og Inger Nielsen fra Roskilde kørte i tiden 1 time, 36 minutter.
Den bedste tid for de 37 kilometer fik en tidligere cykelrytter ved navn Jens, der kørte distancen på 59 minutter.
Dagen efter kunne man i Henning Nielsens sportsudsendelse på Regionalradioen i Næstved lytte til et interview med tandemklubbens formand Ove Olsen. Vi fik desværre ikke optaget det på lyd, men fik Henning Nielsen til at sende teksten i almindelig skrift med spørgsmål og svar, som du kan læse ved at følge dette link. Interview med klubbens formand Ove Olsen i Regionalradioen den 1. august 1977.

Der var andre velgørende foreninger der sponserede tandemer til klubben, så i de første måneder havde vi rigtig travlt med at tage rundt og modtage cyklerne.

Køgeafdelingen arrangerede en familieskovtur søndag, den 21. august 1977. Vi kørte til Vrangeskov, hvor vi spiste den medbragte mad på Vrangeskov Kro.
I arrangementet deltog tandemparrene Jørgen Frederiksen og Bent Bomholt. Svend Ove Kirk og Tove Ransgård. Odd Børgesen og Hans Erik Olsen. Svend Ransgård og Bente Børgesen. Frank Willumsen og Leif Verner Larsen. Bente Willumsen og Henrik Olsen. Gitte Henningsen og Tommy Højlund Rasmussen. Erik Obel Hansen og Andreas Møller Petersen.
Vi cyklede ad følgende rute: Køge, Svansbjerg, Lidemark, Bjæverskov, Gammel Ringsted Landevej, til Kværkeby, hvor vi gjorde ophold, til Ortved, til venstre på Hovedvej A1, dreje af mod højre til Hvalsø Magle, og videre til Vrangeskov.
Vi havde på denne tur tre biler med og chaufførerne var Marianna Frederiksen, Svend Bache og Bent Katholm. De havde foruden drikkevarer og mad også passagererne Anny Bache, Inge Katholm, Linda og Ove Olsen med.
På Vrangeskov Kro, telefon 03 62 64 19 skulle vi betale 3,50 kroner for opdækningen.

Allerede igen den følgende søndag var tandemklubben på cyklerne igen. Der deltog vi med otte tandemer i Skovbo Løbet, der arrangeredes af Lions Club i Skovbo.
Starten gik klokken 10 og distancen var 35 kilometer, men vi, der deltog, cyklede fra klubben på Becksvej 7 i Køge til Skovbo og hjem igen.
Også ved dette løb blev der taget tider og vores resultatliste kom til at se sådan ud.
Kurt Andersen og Hans Erik Olsen. 1 time, 6 minutter.
Erik Obel Hansen og Henrik Olsen. 1 time, 18 minutter.
Bente Andersen og Lise Koch Magnussen. 1 time, 19 minutter.
Svend Ove Kirk og Bente Børgesen. 1 time, 19 minutter.
Jørgen Frederiksen og Bent Bomholt. 1 time, 23 minutter.
Marianna Frederiksen og Leif Verner Larsen. 1 time, 24 minutter.
Gitte Henningsen og Tove Ransgård. 1 time, 35 minutter.
Bente Willumsen og Christian Skov. 1 time, 36 minutter.
Den hurtigste tid havde en cykelrytter, der gennemførte løbet på 54 minutter.
Vi fik af Lions Club i Skovbo efter at løbet var kørt overrakt en Gitane Tandemcykel med 10 gear.

Søndag, den 25. september deltog vi igen i et motionsløb. Også denne gang havde vi ni tandempar med i Nila Cyklerss motionsløb i Ringsted. Distancen var på 40 kilometer, med start klokken 9,20.
De deltagende par var Jørgen Frederiksen og Henrik Olsen der kørte distancen på 77 minutter.
Odd Børgesen og Leif Verner Larsen. 1 time, 20 minutter.
Svend Ransgård og Tommy Højlund Rasmussen. 1 time, 25 minutter.
Kurt Andersen og Bent Bomholt. 1 time, 26 minutter.
Marianna Frederiksen og Christian Skov. 1 time, 29 minutter.
Svend Ove Kirk og Inge Katholm. 1 time, 30 minutter.
Bente Andersen og Lise Koch Magnussen. 1 time, 45 minutter.
Kjeld Øgård Nielsen og Bente Børgesen. 1 time, 46 minutter.
Bent Katholm og Hans Erik Olsen. 2 timer, 35 minutter. Bent Katholm fik en knæskade under løbet.
Den hurtigste cykelrytter kørte distancen i tiden 1 time, 15 minutter.

I oktober 1977 lukkede afdelingen imidlertid i Roskilde, og afdelingen flyttede til Tåstrupgårdsvej 69 i Tåstrup, hvor klubben så kom til at hedde Midtsjællands Tandemklub, Tåstrup.
Sæsonen sluttede med at vi deltog i Ålborg Tandemklubs weekendarrangement i Haverslev i Nordjylland i dagende fra den 14. oktober til 16. oktober 1977.
Den 5. november 1977 afholdtes der et møde i Køge, og vi fik startet afdelingen i Kalundborg, og den 26. november 1977 kunne vi så tage til Lupinvej 9 i Kalundborg og åbne afdelingen hvor de modtog deres første tandemcykel.
Men allerede den 17. januar 1978 meddelte afdelingerne i både Holbæk og Kalundborg skriftligt, at de ønskede at starte selvstændige tandemklubber, og den 8. december 1978 forlod Tåstrup også Midtsjællands Tandemklub og startede op som Tåstrup og Omegnens tandemklub med Jan Diemer som klubbens første formand.

Allerede fra den første klubaften havde Ove Olsen udarbejdet regelsæt for de nedsatte udvalg. Dem kan du læse ved at følge dette link. Tandemklubbens love og reglementer udarbejdet af formand Ove Olsen
Disse regelsæt havde medlemmerne at rette sig efter, men efter kort tid eksisterede hverken kørselsudvalget eller det tekniske udvalg, og det gik faktisk fint med, at vi medlemmer selv fandt ud af, hvilken cykel og hvem af piloterne vi ville køre med. For mit vedkommende kan jeg sige, at jeg gennem alle de 40 år, klubben nu har eksisteret, har kørt med samtlige af de piloter der har været medlemmer af klubben.

Far søgte fonde uden at spørge Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg om tilladelse, hvilket gav nogle voldsomme sammenstød. Det betød, at vi allerede den 17. juni 1978 ved klubbens 1 års stiftelsesfest fik overrakt en check på 10.000 kroner af Tuborgfondet, ved direktør E. Nielsen. I Dansk Blindesamfunds vedtægter stod der at vi ikke måtte søge eksterne fonte om pengemidler uden at spørge forretningsudvalget først. Men det anfægtede ham ikke. Han sendte et forslag ind til kredsgeneralforsamlingen om, at kredsen skulle give klubben to tandemcykler.
Det var kredsbestyrelsen imidlertid ikke stemt for, men på kredsgeneralforsamlingen, der blev afholdt på Hotel Roar i Roskilde, var et af kredsbestyrelsesmedlemmerne nemlig Poul Glygård fra Kalundborg af den opfattelse, at Midtsjællands Tandemklub da lige så godt kunne få de to cykler, der tilsammen kostede cirka 10.000 kroner, i stedet for, at pengene blev brugt til at kredsbestyrelsen åd dem op. Forslaget blev vedtaget, og os der repræsenterede tandemklubben ved den lejlighed var glade og stolte.

Lige siden tandemklubbens start har vi haft et godt samarbejde med Lions Club i Skovbo, der gennem rigtig mange år fra travbanen i Bjæverskov arrangerede motionsløbet Skovbo Løbet for både cyklende og gående med forskellige distancer. Vi fra tandemklubben deltog gennem alle årene i dette motionsløb, og vores deltagelse sponserede Lions ved både at betale startgebyret og 100 kroner pr. tandem, der deltog. De forlangte blot, at den, der sad bagpå, var blind eller svagtseende. Hvert år uddelte Lions i Skovbo en vandrepokal, og både far, Henrik og jeg har haft den ære at modtage vandrepokalen. Jeg nåede således at køre 25 Skovbo Løb i perioden fra 1977 til og med 2002.
Igen i 2001 var Lions Club i Skovbo generøs. Da sponserede de en tandem med 21 gear til klubben, og den tandem blev overrakt ved et arrangement på rådhuset i Borup hvor min pilot Leif og jeg havde æren af at modtage cyklen.

Der skete mange ting i tandemklubbens første leveår. Den 20. og 21. maj 1978 kunne vi således stille med 11 par til start i årets Solgaveløb arrangeret af tandemklubben i Frederikshavn.
De, der skulle med toget tog fra Køge Rutebilstation klokken 5.43 og kom hjem igen til Køge Rutebilstation søndag aften klokken 22.27. Så det var en lang tur, der nu var vellykket overstået.
Os fem, der var med lastbilen, nemlig chauffør Kurt Andersen, passagererne Anders Rasmussen, Hans Erik Olsen, Henrik Olsen og Leif Verner Larsen kørte fra klubhuset på Becksvej i Køge klokken 5.00, og vi ankom til Frederikshavn omkring middag.
Arrangementet i Frederikshavn startede allerede lørdag, hvor vi ankom til eftermiddagskaffe klokken 15.00. Klokken 16.00 besøgte vi Flådestation Frederikshavn, og fra klokken 18.30 til klokken 01.00 var der fest.
Vi overnattede på Frederikshavn Vandrehjem.
Hold A startede søndag, den 21. maj klokken 9.00, og fra Midtsjællands Tandemklub var piloterne Kurt Andersen holdleder for Hold A, Erik Larsen for Hold B og Gerda Larsen for hold C. De, der startede på hold A var.
Par nummer 12: Kurt Andersen og Hans Olsen, startnummer 437.
Par nummer 19. Odd Børgesen og Henrik Olsen. Startnummer 430.
Par Nummer 11. Svend Ove Kirk og Bente Børgesen. Startnummer 436.
Knud Herodek og Jan Diemer. Startnummer 425.
Par Nummer 13. Jørgen Frederiksen og Leif Verner Larsen. Startnummer 410.
Par Nummer 20. Anders Rasmussen og Tommy Højlund Rasmussen. Startnummer 409.
Par Nummer 8. Marianna Frederiksen og Bent Bomholt. Startnummer 403.
Par Nummer 15. Bente Andersen og Andreas Møller Petersen. Startnummer 416.
Hold A startede den 21. maj klokken 9.00.
Hold B startede klokken 9.05, og de, der startede på hold B var.
Par Nummer 2. Erik Larsen og Lars Hedegård. Startnummer 114.
Hold C startede klokken 9.10, og de der startede på hold C var.
Par Nummer 2. Gerda Larsen og Hans Olesen. Startnummer 2.
Par Nummer 7. Bente Willumsen og Ove Olsen. Startnummer 72.
Efter at vi havde kørt løbet, drog vi så atter mod Køge, hvor vi satte de 11 af klubbens tandemer af i garagen på Becksvej 7. Kurt, Anders og jeg kørte så til Kastelsvej 60 på Østerbro i København og fik læsset tandemerne fra Tandemklubben af 1971 København af lastbilen, hvorefter turen igen gik til Køge.
Andreas, Leif, Henrik og jeg skulle tilbage til instituttet i Hellerup, så det var langt over midnat inden vi var fremme der.
Solgaveløbet, der var til fordel for Solgaveindsamlingen i Dansk Blindesamfund blev første gang kørt den 14. maj 1972. En distance på 55 kilometer fra Ålborg til Hobro. Det var Aage Michelsen fra Ålborg der en søndag sad hjemme og fik den geniale idé at gøre reklame for Solgaveindsamlingen med et sådant motionsløb.
Til Solgaveløbet havde vi 11 tandemer med, som blev fragtet dertil på en lastbil sponseret af det lokale køkkenfirma på Grønlandsvej 4-6 i Herfølge ved snedkermester Leo Z. Og da vi skulle have cyklerne på en bil til Frederikshavn, blev aftalen, at vi også skulle tage de 18 tandemcykler fra Tandemklubben af 1971 i København med. Og det gjorde vi.
Vi deltog siden, ganske vist, ikke med så mange cykler i Solgaveløbene frem til 2002.
I 1979 og 1980 var Fyns Tandemklub i Odense arrangør. Den 19. og 20. maj 1979 var Midtsjællands Tandemklub den klub, der kunne stille med de fleste tandemer.
I 1981 afviklede man Solgaveløbet på en ny måde. Der blev kørt to ruter. En fra Hobro til Ålborg på 55 kilometer, og en fra Støvring til Ålborg på 30 kilometer. Piloten Leif Verner Larsen, makkerne Hans Erik Olsen og Linda Olsen stod af toget i Støvring, og her var det meningen at Lindas pilot Ulrik Pedersen skulle møde os. Men der kom ingen Ulrik, så i sidste øjeblik fik vi mulighed for at låne en pilot fra Hjørring Tandemklub, så Linda alligevel kom ud at køre.
1982 var det Sydfyns Tandemklub Svendborg der stod som arrangør. I 1983 var det Fredericia Tandemklub. 1984 Hjørring. 1985 var det så Tandemklubben på Refsnæs. I 1986 og 1987 var løbet overdraget til tandemklubben i Viborg. Og jeg husker at vi var tre par, der kørte fra Viborg til Hobro i et forrygende regnvejr. Distancen var på 37 kilometer. Parrene der deltog i løbet var Connie Kjeldsen og Hans Erik Olsen. Mona Nielsen og Henrik Olsen. Leif Verner Larsen og Lars Hedegård.
1988 var vi i Esbjerg hvor to par deltog. Nemlig Leif Jørgensen og Hans Erik Olsen samt Leif Verner Larsen og Henrik Olsen.
. Igen i 1989 stod Sydfyns Tandemklub Svendborg for arrangementet. Igen deltog der to par, Leif Jørgensen og Hans Erik Olsen. Åse Jensen og Henrik Olsen.
I 1990 var vi i Slagelse hvor det var Vestsjællands Tandemklub der var arrangører. Da kunne vi stille med tre par. Leif Jørgensen og Ove Olsen. Leif Verner Larsen og Hans Erik Olsen. Åse Jensen og Henrik Olsen.
I 1991 havde Tandemklubben af 1971 København arrangeret løbet i Brøndby. Her kørte deltagerne mange forskellige ruter, men det skyldtes skiltningen.
I 1992 gik turen så igen til Ålborg. Der deltog fire par fra vores klub. Vi havde vores lille lastbil med til at transportere cyklerne på. Leif Jørgensen var chauffør og havde Henrik Olsen med i vognen på den lange tur til og fra Ålborg. Vi andre tog toget. Parrene der deltog: Liselotte Krambæk og Hans Erik Olsen. Leif Jørgensen og Henrik Olsen. Bjarne Pedersen og Jan Kürstein Jensen. Hanne Mortensen og Svend Jensen, en makker fra Roskilde. Man var nu gået over til at køre løbet lørdag eftermiddag, og det var meget fornuftigt, da der blev holdt fest lørdag aften. Lige før vi skulle forlade festen, gik Jan i gulvet med et brag, og måtte en tur på sygehuset. Han havde fået for meget at drikke.
I 1993 var vi to cykler i Vejen. Parrene var Liselotte Krambæk og Hans Erik Olsen. Hanne Mortensen og Henrik Olsen. Efter løbet og festen lørdag aften, besluttede vi at cykle fra Vejen til Køge om natten, men måtte opgive at køre videre da vi nåede Nyborg hen på morgenstunden, da vi simpelthen var for trætte.
Igen i 1994 var vi to tandemer i Hjørring. I løbet deltog Leif Jørgensen og Hans Erik Olsen. Hanne Mortensen og Henrik Olsen.
I 1995 blev noget af et tilløbsstykke. Bornholms Tandemklub arrangerede dette år Solgaveløbet, og 150 tandemer tog denne udfordring op. Vi fra klubben tog af sted således, at vi ankom til Rønne fredag morgen, så vi havde en ekstra dag. Leif Jørgensen og Hans Erik Olsen og Hanne Mortensen og Henrik Olsen cyklede fra Køge til København hvor færgen til Rønne dengang gik. De øvrige cykler fik vi Leif fætter Carsten til at køre ind med på en lastbil. I løbet af de tre dage vi var af sted, punkterede Leif og jeg tre gange, og endda på selve løbsdagen, ja lige inden vi skulle starte fra campingpladsen. Vi måtte lade cyklen stå og på 25 minutter gik vi så de fire kilometer til skolen i Rønne hvor vi lånte en DBS-cykel med tre gear og gennemførte turen på de 55 kilometer. Da vi skulle hjem om søndagen, sagde Leif at nu gad han ikke punktere på den racer mere, og at den trængte til nye fælge. Vi pillede dæk af for og baghjul, og på de bare fælge kørte vi så om bord på færgen og af borde igen. Vores cykelsmed Erik Johansen sagde forinden, at hvis vi gjorde det, nedlagde han sit hverv som cykelsmed, men det gjorde han da heldigvis ikke.
I 1996 var det tandemklubben i Ballerup, og af par, der her var med husker jeg i hvert fald: Inge Rasmussen og Annie Ottesen. Poul Jensen og Jeanne Andersen. Kaj Hedegaard Kristensen og Tove Kristensen. Erik Johansen og Trine Mogensen. Leif Jørgensen og Hans Erik Olsen. Hanne Mortensen og Henrik Olsen. De to sidstnævnte par cyklede i et forrygende regnvejr turen på 50 kilometer fra Køge til Ballerup, og siden Solgaveløbet. Vi havde lånt en bil med åbent lad til at transportere cyklerne på. Vi tog efter festen med bus fra Ballerup til Rådhuspladsen i København, og derefter igen med bus til Køge. Her måtte Leif hjælpe chaufføren med sidespejlet, der drillede. Søndag formiddag skulle Erik og jeg læsse cyklerne af på Becksvej, og her opdagede vi, at den ene tandem var stjålet. Tyvene havde klippet snoren over, som cyklerne var bundet sammen med.
1997 var det så blevet Haslev Tandemklubs tur til at arrangere løbet.
I 1998 tog vi turen til Brønderslev, hvor vi ankom aftenen før løbet skulle køres, og her var vi så heldige at komme til koncert med den svenske gruppe Vikingarna.
1999 var det så igen Vestsjællands Tandemklub der stod som arrangører.
I 2000 var det Fyns Tandemklub i Odense.
Det sidste Solgaveløb vi deltog i blev kørt i Holbæk 2002.

Den 17. september 1978 fandt det første uofficielle Danmarksmesterskab i tandemcykling sted fra Torvet i Køge med Midtsjællands Tandemklub som arrangør. Distancen var 69,9 kilometer, og de 17 par, der var med, kørte i forrygende blæst.
Løbet blev startet af folketingsmand Jimmy Stahr, der også var kendt fra radioen med børneprogrammer og Giro 413. De første tre kilometer var løbet neutralt, og borgmestrene fra henholdsvis Køge og Høje Tåstrup kommune Jørgen Jørgensen og Per Søndergård Sørensen kørte forrest, og måtte ikke overhales før løbet blev givet frit. ved Skyttehuset på Stensbjergvej. Det var skam professionelt tilrettelagt.
Jeg og min pilot Kurt Andersen blev de bedst placerede fra vores klub med en ottendeplads.
I den forbindelse blev far, som klubbens formand inviteret til en samtale med Københavns Radios Karl Ettrup i udsendelsen Idrætsaktuelt. Den blev udsendt i Københavns Radio mandag, den 11. september 1978, så allerede dette år fik denne dato et historisk snit.
Ved at følge dette link kommer udsendelsen i dine højtalere eller hovedtelefoner. Desværre i en lidt forringet lydkvalitet, men bestemt hørbar. Spilletid: 18 minutter, 6 sekunder. Idrætsaktuelt i Københavns Radio

Dagen efter, altså mandag den 18. september bragte Regionalradioen i Næstved en reportage fra løbet. Anne-Grethe Guldfeldt var ved opløbet og talte med Ove Olsen om arrangementet og fik information om Midtsjællands Tandemklub.
I foromtalen fortæller Anne-Grethe Guldfeldt at Jens Mindegård og Bent Christensen blev danske mestre, og at de kom fra tandemklubben Gigante. Det skal være Gitane.
Men nu ikke mere tekst. Du kan følge dette link og så får du de næste 7 minutter, 29 sekunder den omtalte reportage i dine højtalere. Interview med Ove Olsen i Regionalradioen ved det første uofficielle Danmarksmesterskab i tandemcykling 1978

Tandemklubben havde på det tidspunkt 30 tandemcykler, 25 blinde og svagsynede makkere og cirka 50 piloter. Vi havde også interessemedlemmer, så da klubben var størst, var vi over 100 medlemmer.

I 1979 havde det uofficielle Danmarksmesterskab i tandemcykling skiftet navn til Forbundsmesterskaberne i tandemcykling fordi vi nu var kommet under Dansk Handicap Idrætsforbund.
Igen var det Midtsjællands Tandemklub der stod som arrangør, og den 9. september 1979 blev mesterskaberne afviklet i piskende regnvejr.
Både ved starten på Køge Torv og ved opløbet på Stensbjergvej i Køge speakede den navnkundige radiostemme Gunnar Hansen. Den socialdemokratiske kulturminister Niels Matthiasen overrakte præmierne på Søndre Skole.
Også denne gang blev løbet afviklet professionelt. Far havde dette år fået den kendte seksdagesrytter fra 1950'erne Kaj Verner Nielsen til at køre forrest, nu sammen med formanden for Køge Cykelring, Ole Pedersen.
Løbet var denne gang opdelt i tre ruter. Den lange rute var på 69,9 kilometer, mellemdistancen 46,6 kilometer og den korte rute på 23,3 kilometer.
Vi, der kørte den lange tur, kørte altså rundstrækningen tre gange. Også her blev jeg den bedst placerede fra vores klub, med en ottendeplads, men nu med piloten Tom Bruno Pedersen som makker.

Den 30. og 31. maj 1981 arrangerede vi en Loppefestival, afholdt på Frø og Silo i Køge. Klubbens formand Ove Olsen slog det fra starten for voldsomt op, så da dagen oprandt, var vi over 100 mennesker i funktion. Vi var flere i arbejde, end de, der besøgte loppemarkedet. Her skylder vi Rebeccasøstrene og Odd Fellow Logen i Køge en stor tak for deres arbejdsindsats.
Arbejdet for os i klubben stod på i næsten et år, så i den periode var vi få medlemmer, der deltog i dette arbejde, praktisk talt ikke en friweekend. De gik med at indsamle tøj og andre effekter.
Blandt andet modtog vi en masse tøj fra en rideskole og det tog rigtig lang tid at få avner og halm rystet af tøjet.
Vi indsamlede tøj, papir og aviser samt store og små møbler i Køge, Greve, Solrød, på Stevns og i Fakseområdet.
I hele forberedelsesfasen var vi vel 5-6 stykker, der gik aktivt ind i indsamlingsarbejdet.
På Loppefestivalens dage blev der foruden de nævnte effekter solgt kaffe, the, kage, øl, sodavand, pølser og is. Efterfølgende kunne vi konstatere, at dette enorme arbejde kun gav et overskud på godt 3000 kroner, så alle var enige om, at dette var en engangsforestilling.

Den 18. august 1999 flyttede tandemklubben fra de hidtidige lokaler på Becksvej 7 i Køge til Vordingborgvej 124B i Herfølge, hvor vi siden har haft til huse. Vi deler klubhus med cykelklubben CC95, og i stedet for tirsdag cykler vi nu hver onsdag fra den første onsdag i april til den sidste onsdag i september i tidsrummet 18.30-21.30.
Turene vi kører er på cirka 15-20 kilometer, og de, der ikke kan cykle, går en tur i området.
Når vi er kommet hjem fra henholdsvis cykel- og gåturen, er der kaffe og kage. Kaffen giver klubben, og kagen skiftes vi medlemmer til at have med.
På Midtsjællands Tandemklubs generalforsamling 2007 blev klubbens navn ændret til Østsjællands Tandemklub, så vi følger Dansk Blindesamfunds Kreds Østsjællands navn, og nu kom tandemklubben altså til at hedde det, den allerede skulle have skiftet navn til for mange år siden.

Den 21. maj 2015 fik tre af Dansk Blindesamfunds medlemmer, og makkere i Østsjællands Tandemklub Køge nemlig Bitten og Henning Backs, samt Hans Erik Olsen, overrakt en flot ny tandemcykel fra firmaet Siteimprove.
Ved at følge dette link kan du lytte til optagelsen fra Amager Strandpark. Det var vores bundsolide og trofaste pilot Leif Jørgensen, der lagde bil og trailor til, så vi kunne få cyklerne velbeholdent hjem. Vi skulle køre med tre af firmaets medarbejdere, og trods det, at mit engelske ligger på et nulniveau, kom vi da gennem turen på de 2,5 kilometer. Overrækkelse af tandemcykler fra firmaet Siteimprove
Du skal selvfølgelig også have ridset cyklens historie op i korte træk, så ved at følge dette link, kan du læse om cyklens historie, hvor også tandemens historie nævnes. Cyklens historie kort fortalt

Du kan få mere at vide om Østsjællands Tandemklub, som vi skiftede navn til i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Du kan kontakte klubbens formand Bitten Backs, Ringmarken 37, 4623 Lille Skensved. tlf. +45 40 40 06 90. Du kan også sende hende en mail ved at følge dette link. E-post til formand for Østsjællands Tandemklub Bitten Backs

Opdateret d. 31.5.2017