Den hvide stok kendes helt fra Middelalderen, dog ikke som færdselsmærke. I ældre tid var stokken kendetegn for tiggere, for bandlyste og landsforviste, for alle de arme syndere, der var udelukket fra retsfællesskabet.
Stokken er nu hvid, fordi det antages, at det gør den mere synlig. De signalfarver, vi ser i trafikken i øvrigt, er først og fremmest gule og orange farver. Stokken gør det muligt at vi som blinde kan bevæge os i det frie rum. på en rimelig sikker måde. Billeder fra gamle dage viser, at blinde bliver ledt på vej af børn, men også hunden kommer tidligt ind som hjælper.
Allerede i 1872 udkom der en stor afhandling på engelsk, af den blinde W. Hanks Levy med titlen Blindhed og blinde, der både indeholder teoretiske overvejelser og praktiske anvisninger ved brug af en stok som færdselshjælpemiddel.
Forstander ved Det Kongelige Blindeinstitut Johannes Moldenhawer spillede en særdeles fremtrædende rolle i denne udvikling, hvor han holdt en lang række foredrag både i Tyskland, Frankrig og England. Levys stok var ikke hvid. Formålet med denne stok var nemlig ikke at gøre den blinde genkendelig i gadebilledet, men alene at tjene som hjælpemiddel.
Lions Club i Los Angeles forærede i 1921 en hvidmalet stok til en blind, tidligere fotograf med det formål, at skulle advisere bilister om, at han ønskede at krydse gaden.
I Dansk Blindesamfunds udsendelse i Statsradiofonien den 16. oktober 1935 fortæller forretningsfører Ernst Jørgensen om den blindes mulighed for at færdes i det frie rum. Det kan du lytte til ved at følge linket Forretningsfører Ernst Jørgensen. Blindes færden i det frie rum

Den 9. marts 1976 kunne daværende justitsminister Orla Møller udstede bekendtgørelse nummer 93 om et særligt mærke til handicappede trafikanter. I medfør af færdselslovens paragraf 24 stykke 2, jævnfør lovbekendtgørelse nummer 123 af 9. marts 1973 godkender Justitsministeriet den hvide stok som kendetegn for at bæreren lider af svækket syn med ikrafttrædelse fra den 1. april 1976.

Lørdag, den 27. februar 2016 fik jeg af Lions ved Zonemødet i Distrikt 106 A på Lionskollegiet, Tuborgvej 181, København NV, overrakt en I-Cane Mobilo Blindestok.
Min tvillingbror Henrik, fik den 24. august 2015 en I-Cane Mobilo stok, og kort efter kom han til Herfølge og demonstrerede den for mig.
Vi har begge siden 1972 gået med blindestok i trafikken, og med den fagre nye verden der åbnede sig for mig ved Henriks fine demonstration, tillod jeg mig i september 2015 at søge Lions om en stok.
På distriktsmødet i Hvidovre den 6. oktober 2015 blev det varmt anbefalet, at distrikt 106 A skulle forsøge at finde penge til donation af endnu en I-Cane Mobilo blindestok. Det lykkedes og det er ganske flot at dette distrikt både har bevilget en til Henrik og nu også en til mig.

I-Cane Mobilo bliver fint beskrevet og demonstreret af Henrik, i den 14 minutter og 31 sekunder lange reportage jeg fik taget på lyd. Optagelsen er i kunsthovedstereo, så du får et rigtig godt resultat ved at høre den med åbne hovedtelefoner på.
Lions havde spurgt TV2 Lorry og andre dele af dagspressen om de ville dække denne flotte donation, som jeg er dem dybt taknemmelig for, og TV2 Lorry takkede ja.
Der blev vist cirka 45 sekunder, og det var meget fine billeder, men selve højtideligheden var ikke med, så den får du selvfølgelig med på denne optagelse.
Inden Henrik får lov at demonstrere stokkens færdigheder, taler zoneformand Erik Holsko. Optagelse fra Lionskollegiet i København

Der skal godt nok bruges meget tid på at eksperimentere, og øve sig i at gå med I-Cane Mobilo, og interesserede vil kunne følge med i, hvordan jeg bruger I-Cane Mobilo.
Du skal lære stokkens bevægelser at kende, og når de er nogenlunde indøvede, vil jeg få Iphone til at samarbejde med I-Cane Mobilo.
Tak til min bror Henrik for, at have fået manualen oversat fra engelsk til dansk, fået den indlæst af den navnkundige Carsten Wiedemann, og gjort det muligt at læse den i blindes eget skriftsprog, Braille.

Samme aften viste TV2 Lorry, der dækker hovedstadsområdet 38 sekunder. Henrik fortæller om I-Cane Mobilot, og det er lydsiden, jeg kan bringe, desværre ikke billedet. Det må du tænke dig til.
Teksten der ledsager linket har overskriften: Blinde tester ny Iphone-stok. En ny, højteknologisk stok, til blinde, I-Cane er blindestokkens svar på Iphonen. Lyt med når et par blinde tvillinger tester den. Hans Erik og Henrik Olsen er tvillinger og begge blinde. De er testpersoner på I-Cane-stokken, der kan fortælle dem hvilke forhindringer de støder på. Er der cykler, hunde eller høje kantsten, så fortæller en stemme brugeren hvad der er på vej. Tvillingebrødrene har hver fået en I-Cane blindestok af Lionsklubberne i København. En nyere hollandsk opfindelse, der via en Smart phone-app kan hjælpe den blinde med at navigere frem til et indkodet bestemmelsessted. En såkaldt følepil viser den blinde på vej gennem hånden. Mens en sensor registrerer om der er forhindringer i hovedhøjde. Klik på dette link, og Henrik kommer i dine højtalere. Indslaget fra Lionskollegiet i TV2 Lorry

Opdateret d. 1.3.2016